Hoạt động giao hàng

Nhanh Hơn Mỗi Ngày

Đảm bảo giao hàng nhanh, đúng hẹn. Đội ngũ giao hàng nắm rõ cách bố trí của các tòa nhà, quen thuộc các con hẻm trong khu vực Quận 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Hình ảnh giao hàng được cập nhật liên tục.